Akcia: bežky - Alpínka
lokalita:
Košice - okolie
termín:
január 2009
účastníci:
Gabi, Evka, Ľubo, tri Kočišky