Najprv niečo z histórie ...
16.08.2008, 22.20 hod. - Zatmenie mesiaca v pokročilejšom štádiu (začalo o 21.36 SEČ)
16.08.2008, 22.25 hod. - Prišlo zopár mráčikov
16.08.2008, 22.41 hod. - Zakrytá časť Mesiaca má oranžovo-červené sfarbenie,
 ktoré je spôsobené ohybom a rozptylom slnečného svetla v zemskej atmosfére
16.08.2008, 22.48 hod. - Zatmenie úspešne pokračuje ...
Nuda na ulici počas čakania 1
16.08.2008, 23.10 hod. - Zatmenie vo svojej najväčšej fáze. 
Cca 81% priemeru Mesiaca je ponoreného do tieňa Zeme
16.08.2008, 23.21hod. - Takmer symetrická čiapočka
16.08.2008, 23.52 hod. - Osvetlená plocha mesiaca sa zväčšuje
17.08.2008, 00.20 hod. - Je po polnoci, opäť prišli mráčky ...
17.08.2008, 00.22 hod. - Mráčky odišli ...
Nuda na ulici počas čakania 2
17.08.2008, 00.36 hod. - Zatmenie doznieva ...
17.08.2008, 00.45 hod. - A opäť svieti, akoby sa nič nestalo