Akcia: Brnčalova chata
lokalita:
Vysoké Tatry
termín:
21. október 2006
účastníci:
Peter, Majka, Peter