Fotopríloha z Talianska 2019 - 1. deň

Predštartovné stretko účasníkov výletu v Poprade
Západ slnka a rakúske "vrtužníky"
Na večernej prechádzke s Kiarou
copyright (2019) JVS